изправям

1. (поставям вертикално) set up straight, set/stand upright
stand (срещу, на against, on)
изправям пред съд arraign, bring before the court, put on trial, bring to court//trial
изправен съм пред съда face trial
изправи чадъра си до стената stand your umbrella against the wall
2. (нещо криво) straighten (out), make/put/set straight
(кост, навехнато) set
3. (поправям) correct, make good; rectify; redress
(отстранявам повреда) repair
(в морално отношение) reform
изправям неправда redress a wrong
изправям грешка correct/rectify a mistake
4. ел. rectify
рад. detect
изправям се stand/get up, rise
(след сядане и пр.) straighten up, sit up straight
изправям се на крака rise to o.'s feet. stand up
(за кон) rear
изправям се с целия си ръст draw o.s. up, rise to o.'s full height/stature
косата, ми се изправи
5. my hair stood on end; I was horrified
6. my hair uncurled, my hair went out of curl
изправям се пред съда stand before the court; face trial
изправям се срещу врага confront/face the enemy
изправям се пред дилема be faced/confronted with a dilemma, face a dilemma, be on the horns of a dilemma
помагам някому да се изправи help s.o. up
изведнаж той се изправи пред нас suddenly he stood before us
* * *
изпра̀вям,
гл.
1. (поставям вертикално) set up straight, set/stand upright; stand (срещу, на against, on); изправен съм пред съда face trial, stand trial; \изправям пред съд bring before the court, put on trial, bring to court/trial;
2. (нещо криво) straighten (out), make/put/set straight; (кост, навехнато) set; (за къдрици) uncurl;
3. (поправям) correct, make good; rectify; put right redress; (отстранявам повреда) repair; (в морално отношение) reform;
4. ел. rectify; радио. detect;
\изправям се stand/get up, rise; (след сядане и пр.) straighten up, sit up straight; едва се \изправям на краката си totter to o.’s feet; изведнъж той се изправи пред нас suddenly he stood before us; \изправям се на крака rise to o.’s feet, stand up; (след болест) get back on o.’s feet; (за кон) rear; \изправям се пред дилема be faced/confronted with a dilemma, face a dilemma, be on the horns of a dilemma; \изправям ce пред съда stand before the court; face trial; \изправям се с целия си ръст draw o.s. up, rise to o.’s full height/stature; косата ми се изправи
1. my hair stood on end; I was horrified;
2. my hair uncurled, my hair went out of curl; помагам някому да се изправи help s.o. up.
* * *
cock; detect (рад.); get up; raise; turn up; untwist; up-end; upright
* * *
1. (в морално отношение) reform 2. (за кон) rear 3. (кост, навехнато) set 4. (нещо криво) straighten (out), make/put/set straight 5. (отстранявам повреда) repair 6. (поправям) correct, make good;rectify;redress 7. (поставям вертикално) set up straight, set/stand upright 8. (след сядане и пр.) straighten up, sit up straight 9. 5) my hair stood on end;I was horrified 10. 6) my hair uncurled, my hair went out of curl 11. stand (срещу, на against, on) 12. ИЗПРАВЯМ ce пред съда stand before the court;face trial 13. ИЗПРАВЯМ грешка correct/rectify a mistake 14. ИЗПРАВЯМ неправда redress a wrong 15. ИЗПРАВЯМ пред съд arraign, bring before the court, put on trial, bring to court//trial 16. ИЗПРАВЯМ се stand/get up, rise 17. ИЗПРАВЯМ се на крака rise to o.'s feet. stand up 18. ИЗПРАВЯМ се пред дилема be faced/confronted with a dilemma, face a dilemma, be on the horns of a dilemma 19. ИЗПРАВЯМ се с целия си ръст draw o.s. up, rise to o.'s full height/stature 20. ИЗПРАВЯМ се срещу врага confront/face the enemy 21. ел. rectify 22. изведнаж той се изправи пред нас suddenly he stood before us 23. изправен съм пред съда face trial 24. изправи чадъра си до стената stand your umbrella against the wall 25. косата, ми се изправи 26. помагам някому да се изправи help s.o. up 27. рад. detect

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • изправям — гл. вдигам, издигам, повдигам, приповдигам, закрепвам, виря, навирям гл. поправям, коригирам, уреждам, оправям, заглаждам гл. щръквам, вирвам, навирвам гл. отстранявам, неутрализирам, противодействувам, излекувам, смекчавам гл. подобрявам гл …   Български синонимен речник

 • изправям се — гл. ставам, вдигам се, възправям се, ставам на крака, заставам, стоя, издигам се, стъписвам се, стърча, понадигам се, приповдигам се, виря се, навирям се, надигам се, повдигам се гл. източвам се, проточвам се, изопвам се, излъчвам се гл. съвземам …   Български синонимен речник

 • изправям се пред — словосъч. намирам се пред, натъквам се, озовавам се, сблъсквам се, срещам се, изпречвам се, излизам напред …   Български синонимен речник

 • коригирам — гл. изменям, оправям, изправям грешка, поправям, изправям, подобрявам, поставям в ред гл. поправям поведението си …   Български синонимен речник

 • навирвам — гл. виря, изправям, издигам, вдигам нагоре, надигам, изправям нагоре, пъча, излъчвам, напервам, щръквам, натопорвам гл. вдигам, вирвам …   Български синонимен речник

 • щръквам — гл. изправям се, заставам прав, стърча, напервам се, виря се, навирвам се, натопорвам се гл. изправям, вдигам, вирвам, навирвам …   Български синонимен речник

 • вдигам — гл. дигам, издигам, изправям, подемам, извишавам, качвам, покачвам, виря, навирвам, повдигам, привдигам, надигам гл. задигам, вземам, крада, отнасям гл. прибирам, отделям, кътам, скътвам гл. събуждам, разбуждам, вдигам от сън гл. щръквам, вирвам… …   Български синонимен речник

 • вдигам се — гл. издигам се, подемам се, надигам се, ставам, подигам се, привдигам се, повдигам се, изправям се гл. изграждам се, израствам гл. оздравявам гл. местя се, премествам се, измествам се гл. вдигам бунт, разбунтувам се, въставам, надигам глава гл …   Български синонимен речник

 • вирвам — гл. изправям, вдигам, щръквам, навирвам …   Български синонимен речник

 • виря — гл. издигам, изправям, навирим, понавирям, щръквам …   Български синонимен речник

 • връхлитам — гл. налитам, натъквам се, влитам, вмъквам се, нахвърлям се, нападам, втурвам се, впускам се, впущам се, атакувам, устремявам се, нахлувам, хвърлям се, бухвам се гл. изненадвам, сблъсквам се, изправям се пред, срещам гл. сполетявам, постигам гл.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.